Mediační odměna

V mediaci lze použít časovou odměnu, která může být hodinová, denní či půldenní.

Jsem plátcem DPH.

Smluvní odměna za poskytované mediační služby činí s účinností od 1. 1. 2019 Kč 3.000 - 5.000 + DPH za každou započatou hodinu mediace v závislosti na hodnotě a složitosti případu. Každá strana hradí polovinu.