Mediační řízení a jak se na něj připravit

Mediační řízení

Mediace je jedním z mimosoudních způsobů řešení sporů. Nejde o meditaci, medializaci ani medikaci. Jedná se o neformální a soukromé řízení, které je vedené třetí nezávislou osobou – mediátorem.

Služby certifikovaného mediátora může dle české legislativy poskytovat pouze osoba zapsaná v seznamu mediátorů Ministerstva spravedlnosti ČR. Mediátor je odborník na efektivní vyjednávání, který za pomocí různých komunikačních technik a strategií napomáhá účastníkům mediace dospět k urovnání sporu a nalézt vzájemně přijatelné řešení. Zpravidla se jedná o osoby s právním či psychologickým vzděláním, které s řešením konfliktů a komunikací úzce souvisí. Mediátor je vždy nestranná osoba, vázaná mlčenlivostí.

Oproti soudnímu či arbitrážnímu řízení má mediační řízení mnoho výhod:

Každý účastník mediace je oprávněn kdykoliv a bez udání důvodu mediaci ukončit písemným oznámením doručeným ostatním účastníkům.

Zahájením mediace není dotčeno právo stran domáhat se ochrany svých práv a zájmů soudní cestou.

Mediační úspěšnost

Úspěšnost mediací je cca 70% a závisí na vůli stran se dohodnout.

Kdy je mediace vhodná:

Jak se připravit na mediaci

Je důležité se na mediaci připravit, aby mediace byla co nejúčinnější: